O-merah-po-ustanovleniyu-rejima-raboty-Universiteta-MIR-7101-16.06.2020