O-merah-po-ustanovleniyu-rejima-raboty-Universiteta-MIR-6901-09.06.2020