O-merah-po-ustanovleniyu-rejima-raboty-Universiteta-MIR-18.05.2020