O-merah-po-ustanovleniyu-rejima-raboty-Universiteta-MIR-01.06.2020