annot_disc_ekonomika_i_upravlenie_narodnym_khozyaystvom_regionalnaya_ekonomika_29-08-2016